Privacy statement

Timelab vzw, een makersatelier en co-working café gesteund door de Vlaamse overheid en stad Gent, voert diverse co-creatie projecten uit om samen prototypes te ontwikkelen voor complexe maatschappelijke kwesties.
Als deelnemer aan het ADEM project van Timelab vzw kan je mee helpen bouwen aan een meettoestel, alsook data verzamelen om fijnstof concentratie in je omgeving te meten. Jouw deelname aan dit project is vanzelfsprekend vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten.
De volgende rechten en plichten gelden enkel voor deelname aan het ADEM project van Timelab vzw.

 

Deelname

Wat houdt jouw deelname in?

Als deelnemer aan het ADEM project kan je ervoor kiezen om aan verschillende activiteiten deel te nemen. In de eerste plaats kan je helpen in het bouwen van het meettoestel tijdens de workshops van Timelab vzw. Voor deelname aan het ADEM project vul je de inschrijvingsvragenlijst in, waarin je de keuze zal krijgen om later op regelmatige basis deel te nemen aan verdere onderzoeksactiviteiten. Deze verdere onderzoeksactiviteiten houden in dat je na gebruik van het meettoestel en verzameling van data omtrent de luchtkwaliteit, je feedback geeft via een vragenlijst of groepsgesprek bij Timelab vzw. Deelname aan deze verdere onderzoeksactiviteiten is niet verplicht.
Feedback via deze verdere onderzoeksactiviteiten kan verschillende vormen aannemen zoals bijvoorbeeld ideeën, kennis, inzichten, know-how, presentaties, tekeningen of wat dan ook, zij het in gesproken of geschreven vorm.
Als deelnemer aan het ADEM project ga je ermee akkoord dat alle feedbackresultaten eigendom zijn van Timelab vzw, om zo jouw input en resultaten op de meest optimale wijze te kunnen gebruiken.

 

Welke gegevens verzamelen we?

Als deelnemer aan het ADEM project verzamelen we volgende persoonsgegevens van jou:

  1. Gewone gegevens zoals je naam, geslacht, leeftijd, postcode van jouw woonplaats, postcode van jouw werkplaats
  2. Eventuele video- en/of beeldopnamen van jezelf tijdens je aanwezigheid in Timelab vzw
  3. Informatie over het gebruik van het meettoestel, zoals locatiegegevens. Deze locatiegegevens worden losgekoppeld van jouw identiteitsgegevens (opsomming in punt 1).

 

Privacy

Bescherming van jouw privacy

Timelab vzw, gevestigd in Brusselsepoortstraat 97, 900 Gent, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je Persoonsgegevens. Timelab vzw verwerkt jouw feedback en gegevens in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 (ofwel de Privacywet). Meer informatie hierover kan je altijd vinden op www.privacycommision.be.
Timelab vzw verzamelt de persoonsgegevens van de deelnemer uitsluitend voor doeleinden van onderzoek. Deze persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen die vreemd zijn aan deze opdrachten.

 

Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

Bij deelname aan het ADEM project worden locatiegegevens verzameld. Deze zullen in een aparte database opgeslagen worden, en niet gekoppeld worden aan jouw persoonsgegevens.
Bij deelname aan het ADEM project voor onderzoeksactiviteiten, zoals het invullen van vragenlijsten, worden jouw persoonsgegevens gedeeld met eigen onderzoekers en/of werknemers van ADEM vzw, maar ook met onderzoekers die in opdracht handelen van Timelab vzw.
Jouw persoonsgegevens worden enkel gedeeld voor om boven omgeschreven doeleinde, zijnde het verwerken van jouw feedback en het meten van de sociale impact door deelname aan het project.

 

Jouw persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens. Zo kan je ons ook vragen om onjuiste gegevens te verbeteren, of je persoonsgegevens definitief te verwijderen.

Hiervoor kan je direct contact opnemen met Evi Swinnen, coordinator van het ADEM project, via
We vragen je op dat moment wel eventjes een kopie van je identiteitskaart toe te voegen om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt.

 

Historiek